Sterilizator flašica 1728

Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu osobama (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije data nadzor ili uputstva o korišćenju uređaja od osobe odgovorne za njihovu bezbednost . Decu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.

VP cena proizvoda: 1.315 RSD + PDV*

*Cena važi za plaćanje preko računa firme.
Za kupovinu više komada dodeljuje se popust

Tehničke karakteristike

Veliki kapacitet
Laka i praktična upotreba
Sigurnosna brava, osigurava zaključavanje tokom
sterilizacije
Brza, sterilizacija za 5 minuta u mikrotalasnoj rerni
Ubija sve bakterije na flašama za bebe
Koristite između 500-1000V u mikrotalasnoj rerni

Kontakt

  Gročanska 1, 11224 Vrčin

  060/5599999

  office@technoteam.co.rs